JM Dating - шаблон joomla Скрипты

De oudercommissie heeft als doel de belangen van kinderen en ouders van het gastouderbureau zo goed mogelijk te behartigen. Zij adviseert met name ten aanzien van kwaliteitaspecten van de opvang. Zij behartigt de belangen van de ouders van het gastouderbureau bij de directie en bestuur. Uitsluitend ouders, zoals omschreven in arttikel 1 van het reglement kunnen lid zijn van de oudercommissie (Wk. art. 58 lid2). Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie. Gastouders, personeelsleden, leden van het bestuur, leden van de raad van toezicht en leden van de directie van de kinderopvangorganisatie kunnen geen lid zijn van de oudercommissie, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat gebruik maakt van de gastouderopvang van het desbetreffende gastouderbureau (Wk art. 58 lid3). De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden.

klik hier voor reglementen.

 
vraagouders
 

gastouders